نوامبر 14, 2023

کمپ ترک اعتیاد راهی برای بهبود زندگی افراد مبتلا به اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر و الکل یکی از مشکلات جدی در جامعه‌های سراسر جهان است. این اعتیاد، به طور مستمر و تدریجی، به آسیب رساندن به […]
نوامبر 13, 2022

کمپ ترک اعتیاد غرب و شمال تهران

کمپ ترک اعتیاد غرب و شمال تهران کمپ ترک اعتیاد غرب و شمال تهران واقعیت نشان می‌دهد که روش‌های مقابله با معضل اعتیاد به‌عنوان یک درمان […]
تماس با مرکز و رزرو