مارس 5, 2024

آیا فرد معتاد در داخل کمپ میتواند از حمایت خانواده خود بهره مند شود ؟

بله، فرد معتاد در داخل کمپ راهیان بهشت می تواند از حمایت خانواده خود بهره‌مند شود. حمایت خانواده می تواند در فرآیند بهبود و درمان اهمیت […]
تماس با مرکز و رزرو